WVC Latest News

Check out the links below to learn more about the latest news around the West Visayan Conference territory.

Hope Testimony | Mariano Oman

Hope Testimony | Mariano Oman Sa madugay nga panahon nangin abyan ya ang iya mga anting-anting, nagapati nga amo ni ang nagaluwas sa iya sa katalagman. Apang sa padayon nga pag diskubre sa kamatuuran nakilala niya ang Ginoo nga matutuod-tuod nga sarang makaluwas sa katalagman nga tama ka imposible. Ang estorya ni Mariano Oman, pagasubaybayi…

Read MoreLong right arrow