Hope Testimony | Mariano Oman

Hope Testimony | Mariano Oman

Sa madugay nga panahon nangin abyan ya ang iya mga anting-anting, nagapati nga amo ni ang nagaluwas sa iya sa katalagman. Apang sa padayon nga pag diskubre sa kamatuuran nakilala niya ang Ginoo nga matutuod-tuod nga sarang makaluwas sa katalagman nga tama ka imposible. Ang estorya ni Mariano Oman, pagasubaybayi kag diskubreha kun sin-o ang nagaprotekta nga matuod.

Posted by Hope Channel Western Visayas on Monday, October 10, 2022